Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap Integratie en Inburgering

Tour & Taxis

Havenlaan 86C (bus 212), 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Havenlaan 86C bus 212, 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 205 00 60

Bevoegdheden

Het Agentschap Integratie en Inburgering draagt bij aan de algemene doelstellingen van het Vlaams integratiebeleid en werkt daarvoor nauw samen met de lokale besturen en met de andere relevante beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid in Vlaanderen en Brussel

Het agentschap vervult de volgende opdrachten:

 • advies en begeleiding geven aan burgers via inburgeringstrajecten en via een trajectmatig vormings- en begeleidingsaanbod, met het oog op evenredige participatie van personen van vreemde herkomst
 • de toegankelijkheid van voorzieningen voor personen van vreemde herkomst verhogen via:
  • taalbeleid en taalpromotie
  • integratiewerk
  • juridische adviesverlening
  • en de dienstverlening sociaal tolken en sociaal vertalen
 • bijdragen tot het maatschappelijk draagvlak voor het samenleven in diversiteit;
 • advies en ondersteuning geven in functie van een inclusief en gecoördineerd integratiebeleid.

De volgende organisaties maken sinds 1 januari 2015 deel uit van het agentschap:

In de steden Antwerpen en Gent zijn er stedelijke agentschappen voor integratie en inburgering:

Zij vervullen dezelfde opdrachten als het Vlaamse agentschap, maar dan op het grondgebied van de eigen stad.

Contactpersonen

Algemeen directeur

De Ro Jo