Muntpunt is het Vlaams Communicatiehuis in Brussel. Het is een bibliotheek, informatiehuis, ontmoetingsplek, uw venster op Brussel.

Laat u inspireren door boeken, verhalen en ontmoetingen op maat van de hoofdstad. Kom meer te weten over wonen, werken, studeren, leven en beleven in Brussel. Ontdek het rijke Nederlandstalige culturele en vrijetijdsaanbod van Brusselse en Vlaamse organisaties.

Op de website van Muntpunt vindt u meer informatie over evenementen, cultuur, praktische stadsinformatie over Brussel en de Nederlandstalige gemeenschapsdiensten in Brussel.

Muntpunt is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid.

Contactgegevens

Adres

Muntpunt

Munt 6, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster

Muntplein 6, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 278 11 11

Contactpersonen

Directeur

Leemans Roel

Oprichting

Bij decreet van 19 november 2010 werd de Vlaamse Regering gemachtigd om samen met het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie mee te werken aan de oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van een vzw (Muntpunt genaamd) en deel te nemen aan de werking ervan. De vzw Muntpunt is een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap dat, conform het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011, behoort tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. De vzw Muntpunt werd uiteindelijk opgericht bij notariële akte van 25 augustus 2011, bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2011.

Syndicaal statuut

De wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités is op de personeelsleden van dit agentschap van toepassing.