Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Strategische adviesraad

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse sociale partners (werkgevers en werknemers) samen voor overleg en advies over heel uiteenlopende thema's. Het uitgangspunt is altijd sociaal-economisch. De SERV geeft advies op vraag van een Vlaamse minister, het Vlaams Parlement of op eigen initiatief.

De SERV:

  • bepaalt het gezamenlijke standpunt en formuleert aanbevelingen en adviezen voor de Vlaamse Regering over sociaal-economische aangelegenheden
  • werkt samen met sociale partners, sectoren, bedrijven en experten aan de ontwikkeling en implementatie van de beroepen- en competentiedatabank ‘Competent’
  • bouwt de Stichting Innovatie & Arbeid uit tot een kenniscentrum op het gebied van organisatorische en technologische veranderingen in relatie tot arbeid in Vlaanderen
  • coördineert de werking van de Vlaamse Havencommissie (VHC) en de Vlaamse Luchthavencommissie (VLC)

Daarnaast is de SERV strategische adviesraad (SAR) voor de beleidsthema's werk en sociale economie (WSE), economie (EWI), energie (OMG) en algemeen regeringsbeleid (KBBJ).

Contactgegevens

Telefoon
02 20 90 111
Adres

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Chrysalisgebouw

Wetstraat 34-36, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Adjunct-administrateur-generaal

Coppen Helga

Administrateur-generaal

Kerremans Pieter

Data Protection Officer

Muys Leen

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Reyniers Anne

Oprichting

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) werd opgericht bij decreet van 27 juni 1985 en was de opvolger van de Gewestelijke Economische Raad van Vlaanderen(GERV). De GERV was opgericht in 1970 en ging over naar het Vlaamse Gewest, ten gevolge van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Bij decreet van 7 mei 2004 werd de SERV (in het kader van BBB) omgevormd tot een strategische adviesraad. Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2009.

De SERV werd toegewezen aan het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2009(opent in nieuw venster) is de SERV gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 5 december 2011(PDF bestand opent in nieuw venster) werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van de SERV.

Syndicaal statuut

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.