Bevoegdheden

Toerisme Vlaanderen wil zich als een strategie- en kennisgedreven overheidsdienst inzetten om de duurzame ontwikkeling van het toerisme en van de toeristische sector in Vlaanderen en Brussel te bevorderen met het oog op meer economisch rendement, tewerkstelling en sociaal welzijn. Toerisme Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om met vakantie te gaan, ook jongeren, personen met een beperking en kansarmen.

De missie van Toerisme Vlaanderen omvat de volgende vier pijlers:

  • Met gerichte investeringen en ondersteuning het toeristisch aanbod in Vlaanderen aantrekkelijker maken.
  • De bestemming Vlaanderen actief promoten als kwaliteitsvolle toeristische bestemming in het buitenland om meer internationale bezoekers aan te trekken.
  • De volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk maken.
  • De verdere professionalisering van de sector stimuleren om voor de bezoekers een kwaliteitsvol aanbod te verzekeren.

Toerisme Vlaanderen beschikt over verschillende instrumenten om het toeristisch aanbod kwaliteitsvol, toegankelijk en duurzaam te helpen uitbouwen en vernieuwen: subsidies en premies, erkenningen en labels, sensibilisering en informatie.

Contactpersonen

Administrateur-generaal

De Wilde Peter

Communicatieverantwoordelijke

Gits Stef