• heeft als doel het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel te ondersteunen, met een bijzondere klemtoon op de zes gemeenten met bijzonder taalstatuut
 • beheert zeven gemeenschapscentra waarvan er zes zijn gevestigd in gemeenten met een bijzonder taalstatuut:
  • de Boesdaalhoeve
  • de Bosuil
  • de Kam
  • de Lijsterbes
  • de Moelie
  • de Muse
  • de Zandloper
 • ondersteunt het plaatselijke verenigingsleven en biedt een kwaliteitsvol cultureel programma aan, dat ook zeer aantrekkelijk is voor de talrijke internationale en anderstalige bewoners van de Vlaamse Rand
 • ondersteunt in de zes gemeenten met bijzonder taalstatuut de plaatselijke culturele raden logistiek en financieel
 • geeft de RandKrant en zes gemeenschapskranten uit
 • coördineert een aanbod van taallessen in de zes gemeenten met een bijzonder taalstatuut
 • organiseert evenementen voor expats
 • werkt op verzoek van de Vlaamse Regering een aantal acties voor taalpromotie uit

Contactgegevens

Adres

Vzw ‘de Rand’

De Zandloper

Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel

Routeplanner opent in nieuw venster

Witherendreef 1, 3090 Overijse, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Fax
02 456 97 81

Contactpersonen

Algemeen directeur

Van Vaerenbergh Jo

Oprichting

Vzw de Rand werd aanvankelijk opgericht bij decreet van 17 december 1996.

Bij decreet van 7 mei 2004 werd vzw de Rand (in het kader van BBB) omgevormd tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap: de Rand. Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.

gewijzigd bij

 • Decreet van 12 juli 2013 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de vzw 'de Rand' tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (B.S. 09.08.2013)

inwerkinggetreden bij

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (B.S. 30.03.2006)
 • Decreet van 25 april 2014 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de vzw 'de Rand' tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (B.S. 27.08.2014)
 • Decreet van 4 december 2015 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 (B.S. 21.12.2015)
 • Decreet van 9 februari 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de vzw “de rand” tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse rand (B.S. )

Syndicaal statuut

De wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités is op de personeelsleden van 'de Rand' van toepassing.