Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid
  • is het aanspreekpunt bij uitstek van de bevoegde minister bij het uitwerken van een proactief, geïntegreerd en duurzaam landbouw-, tuinbouw - en visserijbeleid in Vlaanderen, vanuit een mondiaal en Europees perspectief en binnen de krachtlijnen van het algemeen beleid van de Vlaamse Regering
  • schept de voorwaarden voor een innovatieve, competitieve, ecologische en sociale landbouw, tuinbouw en visserij in een verstedelijkt Vlaanderen, die maatschappelijk gedragen wordt
  • werkt het agrarisch plattelandsbeleid uit als essentieel onderdeel van het algemeen plattelandsbeleid
  • stuurt de samenwerking met de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij aan
  • treedt in overleg met de betrokken sectoren en overige Vlaamse beleidsdomeinen, en stemt af met andere overheden
  • bewaakt de effectiviteit van het beleid door evaluatie van de beleidsuitvoering en zorgt voor de continue optimalisering van de beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -opvolging en -evaluatie
  • zorgt voor de managementondersteunende en technische dienstverlening aan het beleidsdomein, ontwikkelt mee het beleid en verzorgt de voorbereiding, soms de uitvoering, alsook de evaluatie van het beleid

Sinds 1 januari 2024 is het voormalige Departement Landbouw en Visserij een agentschap: Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Contactgegevens

Telefoon
02 214 48 48
Extra informatie

Raadplegingen in onze gebouwen kunnen alleen op afspraak via het telefoonnummer 02 214 48 48 (bereikbaar elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur).

Adres

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Koning Albert II laan 15 bus 360, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Secretaris-generaal

De Clercq Patricia

Woordvoerder

Merckaert Bart

Woordvoerder, Communicatieverantwoordelijke

Vanslembrouck Nele

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Bas Leen

Oprichting

Het Departement Landbouw en Visserij werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 april 2006.

Personeelsregelgeving

Het personeel van het Departement Landbouw en Visserij valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

Syndicaal statuut

Het Departement Landbouw en Visserij is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.