Het FIVA is het financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector dat start- en investeringssteun voor reders en viskwekers en hun coöperaties in Vlaanderen wil voorzien.

Het FIVA verleent steun voor investeringen die worden gefinancierd met leningen, leasing of eigen middelen. De steun wordt toegekend in de vorm van een rentesubsidie of van een equivalente kapitaalpremie. Daarnaast kan het FIVA de kredieten waarborgen die van een rentesubsidie genieten.

Algemene contactgegevens

Adres

Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector
Departement Landbouw en Visserij

Jacob van Maerlantgebouw

Koning Albert I-laan 1.2 (bus 101), 8200 Brugge

Routeplanner opent in nieuw venster
Fax
059 43 19 22