Gedaan met laden. U bevindt zich op: Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid
  • coördineert het beleidsonderbouwende wetenschappelijke onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief, en voert het uit
  • bouwt kennis op voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten, en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid

Contactgegevens

Telefoon
09 272 25 00
Fax
09 272 25 01
Extra informatie

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek contacteren? Stuur dan een e-mail naar privacy@ilvo.vlaanderen.be.

Adres

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Burg. Van Gansberghelaan 92 bus 1, 9820 Merelbeke

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Relaes Joris

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Meganck Gerard

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2006. Bij decreet van 23 december 2005 werd bij het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek een Eigen Vermogen ingesteld onder de benaming Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV-ILVO).

Personeelsregelgeving

Het personeel van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (met uitzondering van het Eigen Vermogen) valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Bijkomende of specifieke opdrachten

Binnen het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek bestaan er functies die voorkomen op de lijst van bijkomende of specifieke opdrachten.

Syndicaal statuut

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.