Algemene contactgegevens

Adres

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Burg. Van Gansberghelaan 92 (bus 1), 9820 Merelbeke

Routeplanner
Telefoon
09 272 25 00
Fax
09 272 25 01
E-mail
ilvo@ilvo.vlaanderen.be
Website
http://www.ilvo.vlaanderen.be

Bevoegdheden

  • coördineert het beleidsonderbouwende wetenschappelijke onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief, en voert het uit
  • bouwt kennis op voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten, en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Relaes Joris

Communicatieverantwoordelijke

Jacobs Nele

Communicatieverantwoordelijke

Riebbels Greet

Communicatieverantwoordelijke

Vandendriessche Sofie

Data Protection Officer

Ampe Bart