Aquatisch milieu en kwaliteit

  • inventarisering van biologische, toxicologische, chemische effecten van pollutie en afval, exoten, zand- en grindwinning, baggerstorten, windmolens, visserijactiviteiten, mariene beschermde gebieden
  • studie van ecosystemen in verschillende habitats (macro- en epibenthos, vis, plankton)
  • monitoring van kwaliteit, versheid en authenticiteit van vis, schaal- en schelpdieren
  • ontwikkeling van analysetools en verbeteringsstrategiën.

Visserij en aquatische productie

Dit domein omvat visserijbiologie, visserijtechniek en aquacultuur:

  • inventarisering van visbestanden en advies over quota en duurzame visserijen
  • studie van soortselectieve en ecologische aanpassingen en alternatieve visserijmethodes, vanuit de technische kennis van het vistuig
  • ontwikkeling van aquacultuursystemen voor vis en schaaldieren op zee en in recirculatiesystemen op land.

Contactgegevens

Adres

Ankerstraat 1, 8400 Oostende

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
059 56 98 75
Fax
059 33 06 29

Contactpersonen

Wetenschappelijk directeur

Polet Hans