Het onderzoek mikt op de verbetering van de opbrengst en de kwaliteit van plantaardige producties op een duurzame wijze met respect voor mens, dier en milieu. De experts optimaliseren en evalueren (nieuwe) teelttechnieken (rotaties, nieuwe gewassen, bodembewerking, nutriënten), zaadteelttechnieken en duurzaam bodembeheer.

Contactgegevens

Adres

ILVO Plant 109
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Burg. Van Gansberghelaan 109 (bus 1), 9820 Merelbeke

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
09 272 27 00

Contactpersonen

Wetenschappelijk directeur

Van Waes Johan