Het Agentschap Wegen en Verkeer wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers realiseren in Vlaanderen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt hiertoe de verantwoordelijkheid voor:

  • het beheren, onderhouden en optimaliseren van het haar toevertrouwde wegenpatrimonium
  • het organiseren van het verkeer op het haar toevertrouwde wegennet
  • het mee vormgeven van het beleid

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dat doen door:

  • juiste informatie te verstrekken en tijdige communicatie te verzekeren
  • evenwichtige en objectieve programma’s op te stellen
  • de aanwezige kennis goed te beheren
  • kwaliteitsvol en innovatief te werken

Contactgegevens

Adres

Agentschap Wegen en Verkeer

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 (bus 4), 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Vandenmeersschaut Kathy

Communicatieverantwoordelijke

Erik Sclep

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Lekens An

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2006.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Agentschap Wegen en Verkeer valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Agentschap Wegen en Verkeer is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.