Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap Wegen en Verkeer

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 (bus 4), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers realiseren in Vlaanderen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt hiertoe de verantwoordelijkheid voor:

  • het beheren, onderhouden en optimaliseren van het haar toevertrouwde wegenpatrimonium
  • het organiseren van het verkeer op het haar toevertrouwde wegennet
  • het mee vormgeven van het beleid

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dat doen door:

  • juiste informatie te verstrekken en tijdige communicatie te verzekeren
  • evenwichtige en objectieve programma’s op te stellen
  • de aanwezige kennis goed te beheren
  • kwaliteitsvol en innovatief te werken

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Roelants Tom

Communicatieverantwoordelijke

Erik Sclep