Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap Wegen en Verkeer

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 (bus 4), 1000 Brussel, België

Routeplanner
E-mail
wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be
Contactformulier
http://wegenenverkeer.be/contactformulier
Website
http://www.wegenenverkeer.be

Bevoegdheden

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers realiseren in Vlaanderen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt hiertoe de verantwoordelijkheid voor:

  • het beheren, onderhouden en optimaliseren van het haar toevertrouwde wegenpatrimonium
  • het organiseren van het verkeer op het haar toevertrouwde wegennet
  • het mee vormgeven van het beleid

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dat doen door:

  • juiste informatie te verstrekken en tijdige communicatie te verzekeren
  • evenwichtige en objectieve programma’s op te stellen
  • de aanwezige kennis goed te beheren
  • kwaliteitsvol en innovatief te werken

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Roelants Tom

Communicatieverantwoordelijke

Erik Sclep

Data Protection Officer

Van Gucht Urbain