Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agentschap Wegen en Verkeer

Agentschap Wegen en Verkeer

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil dé toonaangevende, toekomstgerichte wegbeheerder zijn voor alle weggebruikers. AWV is de motor van veilige, betrouwbare en duurzame infrastructuur en verkeersafwikkeling. Verkeersveiligheid komt steeds op de eerste plaats.

Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft de mobiliteit van morgen vorm door:

  • oplossingsgericht de krachten en expertise te bundelen met zijn partners

  • rekening te houden met risicoanalyses bij het bepalen van prioriteiten

  • duidelijke voorstellen te formuleren naar beleidsmakers en lokale besturen

  • sterk asset management uit te voeren

  • kwaliteit te leveren bij elk nieuw project en bij het beheer van bestaande infrastructuur

  • oog te hebben voor het comfort van elke weggebruiker

  • in te spelen op innovatie en digitalisering.

Contactgegevens

Adres

Agentschap Wegen en Verkeer

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Wegen en Verkeer

Koning Albert II laan 15 bus 420, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Vandenmeersschaut Kathy

Communicatieverantwoordelijke

Erik Sclep

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Lekens An

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2006.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Agentschap Wegen en Verkeer valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Agentschap Wegen en Verkeer is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.