Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht

De Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn organiseert en coördineert de activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gemeenschappelijke openbare stads- en streekvervoer in, vanuit, of naar het Vlaamse Gewest.

Contactgegevens

Telefoon
070 220 200
Adres

Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

Motstraat 20, 2800 Mechelen

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Directeur-generaal

Schoubs Ann

Arbeidsreglement

Oprichting

De Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM-De Lijn) werd aanvankelijk opgericht als Vlaamse openbare instelling bij decreet van 31 juli 1990. Deze instelling trad in werking op 1 januari 1991 en was een fusie van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB), de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer in Antwerpen (MIVA) en de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer in Gent (MIVG).

Bij decreet van 2 april 2004 werd de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (in het kader van BBB) omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Dit decreet is in werking getreden op 15 maart 2006.

  • Decreet van 2 april 2004(opent in nieuw venster) betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij (B.S. 04.06.2004) inwerkinggetreden bij
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 2 april betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij (B.S. 04.04.2006)

Syndicaal statuut

De wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités is op de personeelsleden van de VVM-De Lijn van toepassing.