Gedaan met laden. U bevindt zich op: AVES

AVES

De afdeling Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies (AVES) & Relatiebeheer:

 • verleent adviezen en vergunningen en bouwen noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in in projecten, plannen of programma's, op zo'n manier dat de intenties van de initiatiefnemer van het project overeind blijven zonder de natuur betekenisvol te schaden
 • draagt door het toekennen van subsidies actief bij aan meer en betere natuur in Vlaanderen:
  • subsidies voor bebossing, herbebossing en ecologische bosfunctie
  • subsidies voor de aankoop en het beheer van natuurterreinen
  • projectsubsidies, zoals:
   • Investeringssubsidies Natuur
   • projectoproep Harmonisch Park en Groenbeheer
   • projectoproep Aankoop van gronden voor bebossing met middelen uit het Bossencompensatiefonds
 • ontwikkelt de programmatische aanpak rond stikstof (PAS).
 • zet in op relatiebeheer om de doelen van het agentschap en van de verschillende lokale en Vlaamse partners maximaal op elkaar af te stemmen. De relatiebeheerders zoeken intensief naar manieren om de ambities van partners mee mogelijk te maken. Proactief informeren ze partners over het aanbod van het agentschap, zoals subsidies en expertise.

Contactgegevens

E-mail
aves.ant@vlaanderen.be
aves.lim@vlaanderen.be
aves.ovl@vlaanderen.be
aves.vbr@vlaanderen.be
aves.wvl@vlaanderen.be
Telefoon
02 553 81 02
Adres

Agentschap voor Natuur en Bos
AVES

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Arbeidsreglement