Gedaan met laden. U bevindt zich op: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) met rechtspersoonlijkheid
  • is belast met de bescherming van mens en milieu tegen de schadelijke gevolgen van de productie, het gebruik en het beheer van afvalstoffen en materialen
  • is belast met het waarborgen van de behoefte aan een goede bodemkwaliteit
  • zet aan tot een duurzaam gebruik (preventie en hergebruik) van materialen en voorkomt dat hulpbronnen uitgeput geraken
  • vult de economische behoefte aan grondstoffen en materialen lokaal in door de kringloopeconomie uit te bouwen
  • laat historische en nieuwe bodemverontreiniging saneren
  • ontwikkelt maatregelen en instrumenten om vrijwillige saneringen te stimuleren, zowel individuele saneringen als collectieve saneringen
  • treft maatregelen om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen
  • stimuleert brownfieldontwikkeling.

De belangrijkste activiteiten en resultaten van de OVAM vindt u in het jaarlijkse OVAM Activiteitenoverzicht(opent in nieuw venster).

Contactgegevens

Telefoon
015 28 42 84
Fax
015 20 32 75
Kantooruren
Maandag
10:00 - 12:00 en 14:00 - 16:00
Dinsdag
10:00 - 12:00 en 14:00 - 16:00
Woensdag
10:00 - 12:00 en 14:00 - 16:00
Donderdag
10:00 - 12:00 en 14:00 - 16:00
Vrijdag
10:00 - 12:00 en 14:00 - 16:00
Adres

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Annaert Werner

Adjunct-directeur-generaal

Wille Danny

Woordvoerder

Verheyen Jan

Woordvoerder-vervanger

Wenmaekers Ine

Communicatieverantwoordelijke

Aerts Eline

Communicatieverantwoordelijke

Deconinck Joke

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Merckaert Wouter

Oprichting

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) werd aanvankelijk opgericht bij decreet van 2 juli 1981 voor de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (inzonderheid hoofdstuk IV) en ging van start op 1 oktober 1981. Bij decreet van 7 mei 2004 werd OVAM (in het kader van BBB) omgevormd tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en werd de naam gewijzigd in Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.

  • Decreet van 7 mei 2004(opent in nieuw venster) tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten (B.S. 11.06.2004)

Personeelsregelgeving

Het personeel van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Daarnaast geldt het instellingsspecifieke besluit van OVAM van 23 mei 2014.

Rechtspositieregeling

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007(opent in nieuw venster) is de OVAM gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008(opent in nieuw venster) werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van de OVAM.

Syndicaal statuut

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest valt onder het toepassingsgebied van het Sectorcomité XVIII en van het sectoraal akkoord.