Algemene contactgegevens

Adres

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
015 20 32 75

Bevoegdheden

  • is belast met de bescherming van mens en milieu tegen de schadelijke gevolgen van de productie, het gebruik en het beheer van afvalstoffen en materialen
  • is belast met het waarborgen van de behoefte aan een goede bodemkwaliteit
  • zet aan tot een duurzaam gebruik (preventie en hergebruik) van materialen en voorkomt dat hulpbronnen uitgeput geraken
  • vult de economische behoefte aan grondstoffen en materialen lokaal in door de kringloopeconomie uit te bouwen
  • laat historische en nieuwe bodemverontreiniging saneren
  • ontwikkelt maatregelen en instrumenten om vrijwillige saneringen te stimuleren, zowel individuele saneringen als collectieve saneringen
  • treft maatregelen om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen
  • stimuleert brownfieldontwikkeling.

De belangrijkste activiteiten en resultaten van de OVAM vindt u in het jaarlijkse OVAM Activiteitenoverzicht ((opent in nieuw venster)).

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Cuyckens Ann

Afdelingshoofd

Goeteyn Luc

Administrateur-generaal

De Baets Henny

Adjunct-directeur-generaal

Wille Danny