• is belast met de bescherming van mens en milieu tegen de schadelijke gevolgen van de productie, het gebruik en het beheer van afvalstoffen en materialen
  • is belast met het waarborgen van de behoefte aan een goede bodemkwaliteit
  • zet aan tot een duurzaam gebruik (preventie en hergebruik) van materialen en voorkomt dat hulpbronnen uitgeput geraken
  • vult de economische behoefte aan grondstoffen en materialen lokaal in door de kringloopeconomie uit te bouwen
  • laat historische en nieuwe bodemverontreiniging saneren
  • ontwikkelt maatregelen en instrumenten om vrijwillige saneringen te stimuleren, zowel individuele saneringen als collectieve saneringen
  • treft maatregelen om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen
  • stimuleert brownfieldontwikkeling.

De belangrijkste activiteiten en resultaten van de OVAM vindt u in het jaarlijkse OVAM Activiteitenoverzicht ((opent in nieuw venster)).

Algemene contactgegevens

Adres

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
015 20 32 75
Openingsuren
Maandag
10:00 - 12:30 en 13:30 - 16:30
Dinsdag
9:00 - 12:30 en 13:30 - 16:30
Woensdag
9:00 - 12:30 en 13:30 - 16:30
Donderdag
9:00 - 12:30 en 13:30 - 16:30
Vrijdag
9:00 - 12:30 en 13:30 - 16:00

Contactpersonen

Waarnemend administrateur-generaal

Delatter Christof

Adjunct-directeur-generaal

Wille Danny