• is het adviesorgaan van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement voor het ruimtelijk beleid en het beleid inzake onroerend erfgoed
  • kan over elke aangelegenheid die het ruimtelijk- en onroerenderfgoedbeleid betreft, aanbevelingen formuleren, onderzoek verrichten en advies uitbrengen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering of van het Vlaams Parlement
  • bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen

Algemene contactgegevens

Adres

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 23), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Havenlaan 88 bus 23, 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 553 83 05