Algemene contactgegevens

Adres

Vlaamse Landmaatschappij

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Koning Albert Ii-Laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 543 73 99

Bevoegdheden

De Vlaamse Landmaatschappij:

 • wil de open ruimte leefbaar inrichten tot een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen
 • zoekt, op vraag van en samen met anderen, een kwaliteitsvolle inrichting die past bij de eigenheid van het gebied en die aansluit bij de wensen van de partners en de lokale betrokkenen
 • zet het plattelandsbeleid op de rails en wil het blijven inspireren
 • geeft samen met haar partners het geïntegreerde plattelandsbeleid mee gestalte
 • brengt, als trekker en katalysator van het vernieuwingsproject op het platteland en in dialoog met alle spelers in de regio, haar expertise in en treedt ondersteunend op
 • draagt bij tot het behalen van de milieudoelstellingen van de nitraatrichtlijn door de landbouwers via actieve begeleiding aan te zetten tot een duurzame landbouw en door toe te zien op de correcte naleving van de mestwetgeving
 • stimuleert via beheerovereenkomsten de grondgebruikers tot een duurzaam beheer van de open ruimte en tot bescherming van de bodem
 • creëert via lokale grondenbanken ruilmogelijkheden voor gronden van eigenaars en gebruikers in het kader van projecten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen
 • is verantwoordelijk voor het verwerven, ruilen, beheren en overdragen van onroerende goederen voor overheden van het beleidsdomein Omgeving
 • fungeert als enig loket voor het ontvangen en doorsturen van aanbiedingen en kennisgevingen in het kader van het recht van voorkoop
 • ontvangt en stuurt de aanvragen voor de decretale koopplichten door
 • verleent vergoedingen in het kader van het decreet Grond- en Pandenbeleid.

Contactpersonen

Gedelegeerd bestuurder

Denys Toon

Woordvoerder

Van den Bergh Leen

Woordvoerder-vervanger

Adriaens Juul

Woordvoerder-vervanger

Seghers Els