De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bundelt haar taken rond drie thema’s: lucht, water en klimaatadaptatie.

 • Water
  • de kwaliteit van het oppervlakte- en het grondwater controleren.
  • overstromingen en watertekorten onder controle houden.
  • impact van droogte beperken en klimaatadaptieve oplossingen uitwerken.
  • het ecologisch beheer van de grote onbevaarbare waterlopen.
  • een regisseursrol voor de hele drinkwater- en afvalwaterketen.
  • coördineert het integrale waterbeleid.
 • Lucht
  • partner om de luchtkwaliteit te verbeteren en luchtverontreiniging aan te pakken.
  • meet schadelijke stoffen in de lucht en stuurt indien nodig een waarschuwing uit.
  • brengt de verschillende bronnen van luchtverontreiniging in kaart.
  • neemt een rol op in de verschillende stappen van het beleidsproces (meten, plannen, actie nemen, evalueren).
 • Klimaatadaptatie
  • Stuurt via haar werking mee op de beleidsontwikkeling en -uitvoering rond klimaatadaptatie, circulair water en droogte.

De belangrijkste activiteiten en resultaten van de VMM vindt u in het jaarlijkse Activiteitenverslag Vlaamse Milieumaatschappij ((opent in nieuw venster)).

Algemene contactgegevens

Adres

Vlaamse Milieumaatschappij

Dokter De Moorstraat 24, 9300 Aalst

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
053 71 10 78
Openingsuren
Maandag
8:30 - 17:00
Dinsdag
8:30 - 17:00
Woensdag
8:30 - 17:00
Donderdag
8:30 - 17:00
Vrijdag
8:30 - 16:00

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van de Vlaamse Milieumaatschappij contacteren? Stuur dan een e-mail naar informatieveiligheid@vmm.be.

Contactpersonen

Administrateur-generaal

De Potter Bernard

Communicatieverantwoordelijke

Smet Katrien