Algemene contactgegevens

Adres

Vlaamse Milieumaatschappij

Dokter De Moorstraat 24, 9300 Aalst

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
053 71 10 78

Bevoegdheden

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bundelt haar taken rond drie thema's: lucht, water en milieu. De VMM:

 • controleert de kwaliteit van het oppervlakte- en het grondwater
 • beperkt de schade door overstromingen
 • staat in voor het ecologisch beheer van de grote onbevaarbare waterlopen
 • houdt toezicht op de drinkwatervoorziening en de waterzuivering
 • vervult de taak van regulator voor drinkwater
 • verleent advies voor milieuvergunningen (voor het onderdeel water)
 • coördineert het integrale waterbeleid
 • meet schadelijke stoffen in de lucht en stuurt indien nodig een waarschuwing uit
 • voorspelt pieken in fijn stof of ozon
 • brengt de verschillende bronnen van luchtverontreiniging in kaart en doet beleidsvoorstellen
 • maakt onderzoeksrapporten op en blikt vooruit naar het milieu van morgen.

In de brochure 'De Vlaamse Milieumaatschappij. Samen werken aan het milieu van morgen' ((opent in nieuw venster)) staat meer informatie over het takenpakket en de organisatie van de VMM.

De belangrijkste activiteiten en resultaten van de VMM vindt u in het jaarlijkse Activiteitenverslag Vlaamse Milieumaatschappij ((opent in nieuw venster)).

Contactpersonen

Administrateur-generaal

De Potter Bernard

Communicatieverantwoordelijke

Smet Katrien