Gedaan met laden. U bevindt zich op: Departement Onderwijs en Vorming

Departement Onderwijs en Vorming

Departement
  • stippelt het Vlaamse onderwijsbeleid uit en ondersteunt de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming met een brede reeks beleidsondersteunende taken

Contactgegevens

Website
onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming opent in nieuw venster
Telefoon
02 553 91 40
Adres

Departement Onderwijs en Vorming

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Departement Onderwijs en Vorming

Koning Albert II laan 15 bus 134, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Verhaegen Ann

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Binon Kristel

Oprichting

Het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 april 2006. Het voormalig Agentschap voor Onderwijscommunicatie werd van juli tot december 2014 geïntegreerd in het Departement Onderwijs en Vorming.

Personeelsregelgeving

Het personeel van het Departement Onderwijs en Vorming valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Bijkomende of specifieke opdrachten

Binnen AGIOn bestaan er functies die voorkomen op de lijst van bijkomende of specifieke opdrachten

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Departement Onderwijs en Vorming is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het departement Onderwijs en Vorming valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

Het departement Onderwijs en Vorming valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.