Algemene contactgegevens

Adres

Vlaamse Hogescholenraad

Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Ravensteingalerij 27 bus 3, 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

  • als koepelorganisatie:
    • is het officiële overleg- en adviesorgaan van de hogescholen
    • adviseert de Vlaamse overheid over alle beleidsaspecten van het hogeschoolonderwijs, het projectmatig wetenschappelijk onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening
    • organiseert en stimuleert het overleg tussen de instellingen over alle materies die de hogescholen aanbelangen
  • als evaluatieorgaan:
    • is verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle en onafhankelijke organisatie van de visitaties van de hogeschoolopleidingen

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Vermeylen Eric