Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht

Het Groeipakket, de Vlaamse opvolger van de kinderbijslag, is het geheel van financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid sinds 2019 voorziet voor elk kind in elk gezin.

  • Het agentschap Opgroeien Regie (vroeger Kind en Gezin) is verantwoordelijk voor de regie van het Groeipakket en de integratie ervan in het gezinsbeleid.
  • Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) staat in voor het beheer van het uitbetalingsstelsel van het Groeipakket in Vlaanderen.
  • De publieke uitbetalingsactor FONS (die deel uitmaakt van VUTG), zal net als de private uitbetalingsactoren de uitbetaling van het Groeipakket aan de gezinnen op zich nemen.

Organisatiestructuur

Contactgegevens

Adres

Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Trierstraat 9, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Koning Albert II laan 15 bus 288, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Gedelegeerd bestuurder

Van Loo Leo

Woordvoerder

Du Bois Leen

Data Protection Officer

Mertens Katrien

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Ver Elst Marc

Oprichting

Het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, werd opgericht bij decreet van 7/7/2017.

Dit decreet is in werking getreden op 1/11/2017.

  • Decreet van 7 juli 2017(opent in nieuw venster) tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin; (BS 8/8/2017)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid zal vallen onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Syndicaal statuut

Het agentschap is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • Wet van 19 december 1974(opent in nieuw venster) tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)

  • Het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

  • Het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.