• bereidt het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding voor, evalueert het en ondersteunt de minister bij het aansturen en opvolgen van de beleidsuitvoering door de agentschappen
  • voert beleidsuitvoerende taken uit, onder meer de subsidiëring van welzijns- en gezondheidsinfrastructuur
  • bereidt het beleid van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme voor en evalueert het, voor wat betreft de justitiehuizen, het elektronisch toezicht en de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 30), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Telefoon
1700
Openingsuren

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin contacteren? Stuur dan een e-mail naar veiligheidsconsulent@wvg.vlaanderen.be.

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Moykens Karine

Communicatieverantwoordelijke

De Vos Astrid

Communicatieverantwoordelijke

Van Assche Tina

Oprichting

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 april 2006.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.