Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 30), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Telefoon
1700

Bevoegdheden

  • bereidt het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding voor, evalueert het en ondersteunt de minister bij het aansturen en opvolgen van de beleidsuitvoering door de agentschappen
  • voert beleidsuitvoerende taken uit, onder meer de subsidiëring van welzijns- en gezondheidsinfrastructuur
  • bereidt het beleid van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme voor en evalueert het, voor wat betreft de justitiehuizen, het elektronisch toezicht en de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Moykens Karine

Communicatieverantwoordelijke

Van Assche Tina