Gedaan met laden. U bevindt zich op: Departement Zorg

Departement Zorg

Departement
  • bereidt het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor, evalueert het en ondersteunt de minister bij het aansturen en opvolgen van de beleidsuitvoering door de agentschappen
  • voert beleidsuitvoerende taken uit, onder meer de subsidiëring van welzijns- en gezondheidsinfrastructuur

Departement Zorg is een fusie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Contactgegevens

Telefoon
1700
Extra informatie

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van Departement Zorg contacteren? Stuur dan een e-mail naar veiligheidsconsulent@wvg.vlaanderen.be.

Adres

Departement Zorg

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Departement Zorg

Koning Albert II laan 15 bus 495, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Moykens Karine

Communicatieverantwoordelijke

De Vos Astrid

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

De Meyer Katrien

Oprichting

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 april 2006.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006(opent in nieuw venster) betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein (B.S. 31.05.2006)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.