Algemene contactgegevens

Adres

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

Dr.-Sanodreef 4, 2440 Geel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Dr.-Sanodreef 4, 2440 Geel

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
014 58 04 48

Bevoegdheden

  • organiseert de openbare psychiatrische zorgverlening voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen door het beheer van bedden en plaatsen en het ontwikkelen en realiseren van activiteiten en diensten in de sector geestelijke gezondheidszorg
  • is verantwoordelijk voor het beheer, de organisatie en de ondersteuning van de internationale uitstraling van de psychiatrische gezinsverpleging, die wordt erkend als een historisch en maatschappelijk waardevol werkmodel
  • organiseert psychiatrische zorgverlening voor specifieke doelgroepen en minderheden als een externe ondersteuning van andere diensten in de sector Welzijn en Volksgezondheid:
    • Dit houdt in dat de Vlaamse regering het OPZ kan inzetten om psychiatrische en psychotherapeutische begeleiding te organiseren als een externe ondersteuning van problematische plaatsingen en situaties in de sector welzijn.
    • Ook kunnen psychiatrische zorgen verstrekt worden voor doelgroepen waarvoor de federale regelgeving en/of verzekering ontoereikend is en bijgevolg door de private instellingen niet ingevuld kunnen worden (bv. daklozen, asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel in opvangtehuizen en -centra)
  • voert specifieke taken uit en formuleert adviezen in de geestelijke gezondheidszorg in opdracht van de voogdijminister of de Vlaamse regering, waarbij het OPZ fungeert als informatiebron en als expertise- en studiecentrum ten behoeve van de overheid inzake de evolutie van de gezondheidstoestand van de bevolking en het effect van de regelgeving op vlak van financiering, normering en werkingsmiddelen. De overheid kan specifieke vakkennis aanboren en heeft hiermee experten 'in huis' die op projectbasis ingezet of geraadpleegd kunnen worden

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Jans Pieter

Algemeen directeur

Verbiest Hans