Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opgroeien

Opgroeien

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid

Het agentschap Opgroeien bestaat uit twee juridische entiteiten: Opgroeien en Opgroeien regie. In de praktijk treden deze twee entiteiten op als één agentschap: Opgroeien.

Opgroeien helpt het recht op kansrijk opgroeien te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met de eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunt Opgroeien kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Opgroeien bestaat uit lokale teams, regionale teams en centrale diensten. Meer dan 3000 medewerkers zetten zich elke dag in voor Kind en Gezin, bij het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ), de sociale dienst van de jeugdrechtbank (SDJ), de intersectorale toegangspoorten en teams continuïteit en toegang (ACT) of in een gemeenschapsinstelling. De verschillende teams van Opgroeien zijn samengesteld vanuit een multi-expertise benadering en werken samen met heel wat partners. Zo worden kinderen, jongeren en gezinnen maximaal ondersteund.

Fusie Jongerenwelzijn en Kind en Gezin

In april 2019 vond de juridische fusie plaats van het toenmalige Agentschap Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en een deel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) tot het agentschap Opgroeien.

Contactgegevens

Telefoon
02 533 12 11
Extra informatie

Heb je een vraag over:

Adres

Opgroeien

Hallepoortlaan 27, 1060 Sint-Gillis (Brussel), België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Opgroeien

Koning Albert II laan 15 bus 530, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Belet Steven

Afdelingshoofd

Bombay Ingrid

Algemeen directeur

Debrouwere David

Algemeen directeur

Kinnaer Inge

Afdelingshoofd

Van Den Berghe Ariane

Afdelingshoofd

Vanden Berge Anne

Administrateur-generaal

Vanobbergen Bruno

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Geerens Guy

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het agentschap Opgroeien valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het agentschap Opgroeien is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het AG Opgroeien valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

Het AG Opgroeien valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.