Algemene contactgegevens

Adres

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Zenithgebouw

Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Koning AlbertII laan 37, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH):

  • streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap
  • treedt op als een klantgerichte en efficiënte partner van personen met een handicap en de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning
  • werkt het beleid uit voor personen met een handicap op het vlak van zorg en ondersteuning en evalueert de uitvoering ervan
  • behandelt aanvragen van personen met een handicap voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning of wagen, het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen en begeleiding en opvang voor minderjarigen
  • kent persoonsvolgende budgetten toe en ziet toe op de besteding ervan
  • erkent en vergunt diensten en voorzieningen die personen met een handicap begeleiden of opvangen
  • stemt de vraag naar zorg en ondersteuning af op het aanbod via regionaal overleg met gebruikers, diensten en voorzieningen.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bestaat uit drie afdelingen en een aantal horizontale teams.

  • Afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen en afdeling Dienstverlening Budgethouders richten zich tot de persoon met een handicap.
  • De afdeling Financiering en Zorgplanning richt zich naar organisaties en voorzieningen.
  • Tot slot zorgen de horizontale teams voor de ondersteuning van de organisatie.

Het VAPH biedt zijn dienstverlening aan via vijf provinciale kantoren zodat de persoon met een handicap met zijn vragen dicht bij huis terecht kan.

Contactpersonen