Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht
 • bevordert, en draagt bij aan, de betere werking van de arbeidsmarkt in Vlaanderen
 • helpt werkzoekenden en werknemers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag
 • werkt samen met andere dienstverleners om werkzoekenden en werknemers sneller aan een (andere) job te helpen
 • heeft speciale aandacht voor personen uit kansengroepen.
 • organiseert en bevordert het levenslang leren via een uitgebreid pakket aan opleidingen
 • biedt een uitgebreid dienstenpakket aan met als voornaamste diensten:
  • arbeidsbemiddeling
  • competentieontwikkeling
  • loopbaandienstverlening
  • faciliteren van de arbeidsmarktwerking

In Brussel, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap zijn respectievelijk Actiris(opent in nieuw venster), FOREM(opent in nieuw venster) en het ADG(opent in nieuw venster) bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid.

Organisatiestructuur

Contactgegevens

Telefoon
0800 30 700
Fax
02 506 15 90
Kantooruren
Maandag
8:00 - 16:30
Dinsdag
8:00 - 16:30
Woensdag
8:00 - 16:30
Donderdag
8:00 - 16:30
Vrijdag
8:00 - 16:30
Extra informatie

Vanuit het buitenland is er het betalend nummer: +32 2 508 38 11.

Adres

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Keizerslaan 11, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Koning Albert II laan 15 bus 511, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Gedelegeerd bestuurder

Adriaens Wim

Algemeen directeur

Dewaele Cindy

Algemeen directeur

Vereecken Katrien

Communicatieverantwoordelijke

Aftab Shaireen

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

De Roo Goedele

Oprichting

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) werd aanvankelijk opgericht als Vlaamse openbare instelling bij decreet van 20 maart 1984.

Bij decreet van 7 mei 2004 werd de VDAB (in het kader van BBB) omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (B.S. 12.05.2006)
 • Decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 op het vlak van het toezicht van de Vlaamse Regering op de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (B.S. 29.06.2007)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007(opent in nieuw venster) houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en de verplichtingen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en aan het Departement Werk en Sociale Economie (B.S. 26.07.2007)
 • Decreet van 21 november 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 (inzonderheid art. 77 en 78) (B.S. 27.01.2009)
 • Decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 (inzonderheid art. 86) (B.S. 29.12.2008)

gewijzigd bij

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 2011 houdende de inwerkingtreding van artikel 25 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en artikel 46 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (B.S. 06.06.2011)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 2011(opent in nieuw venster) houdende de inwerkingtreding van artikel 25 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en artikel 46 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (B.S. 06.06.2011)
 • Decreet van 20 mei 2011 houdende wijziging van het decreet van 16 juli 2010 houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (B.S. 01.07.2011)
 • Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (B.S. 05.08.2011)
 • Decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (B.S. 21.12.2012)

inwerkinggetreden bij

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012(opent in nieuw venster) tot wijziging van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S. 21.12.2012)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2016 tot wijziging van het BVR van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, wat betreft de SERR, het RESOC en het BNCTO (B.S. 23.12.2016)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2017(opent in nieuw venster) houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid (B.S.23/10/2017)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Regelgeving die enkel van toepassing is op het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel:

 • Decreet van 30 november 1988(opent in nieuw venster) tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen (B.S. 24.12.1988; Err. B.S. 15.02.1989) gewijzigd bij

Regelgeving die enkel van toepassing is op het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel:

gewijzigd bij

 • Decreet van 31 juli 1990 tot wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut die van het Vlaamse Gewest afhangen (B.S. 11.09.1990)
 • Decreet van 31 juli 1990 tot wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut die van het Vlaamse Gewest afhangen (B.S. 11.09.1990)

gewijzigd bij

gewijzigd bij

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 1997 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S. 06.11.1997)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 1997 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S. 06.11.1997)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S. 15.09.1999)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S. 15.09.1999)
 • Decreet van 7 april 2000 tot wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen (B.S. 18.05.2000)
 • Decreet van 7 april 2000 tot wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen (B.S. 18.05.2000)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S. 29.06.2002)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S. 29.06.2002)
 • Decreet van 5 juli 2002 tot wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen (B.S. 11.09.2002)
 • Decreet van 5 juli 2002 tot wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen (B.S. 11.09.2002)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 2001-2002 en andere bepalingen (B.S. 25.03.2005)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 2001-2002 en andere bepalingen (B.S. 25.03.2005)

Regelgeving die van toepassing is op de personeelsleden van de VDAB, maar niet op het instructiepersoneel en technisch omkaderingspersoneel:

Het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 . Dit besluit is in werking getreden op 1 juli 2006.valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Opgelet: het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel van de VDAB vallen NIET onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, maar wel onder het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Het agentschapsspecifieke besluit van de VDAB, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13 juni 2008, vult dit Vlaams personeelsstatuut aan.

 • Decreet van 23 juni 2006 houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (B.S. 20.11.2006)
 • Decreet van 23 juni 2006 houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (B.S. 20.11.2006)

Regelgeving die van toepassing is op alle personeelsleden van de VDAB:

 • Bijzonder decreet van 7 juli 2006(opent in nieuw venster) over de Vlaamse instellingen (inzonderheid art. 6 ivm politiek verlof) (B.S. 17.10.2006) gewijzigd bij
 • Bijzonder decreet van 20 juni 2008 houdende vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (B.S. 12.08.2008)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel, bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007 (B.S. 13.08.2008)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel, bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007 (B.S. 13.08.2008)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008(opent in nieuw venster) houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S. 21.10.2008) gewijzigd bij

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S. 09.07.2009)

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S. 20.11.2012)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S. 20.11.2012)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S. 11.12.2012)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S. 11.12.2012)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014(opent in nieuw venster) houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S. 27/08/2014), gewijzigd bij

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 tot wijziging van het BVR van 9 mei 2014 houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, wat betreft de overdracht van personeelsleden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. (B.S. 13/06/2017)

Bijkomende of specifieke opdrachten

gewijzigd bij

 • Ministerieel besluit van 16 januari 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 16.03.2009)
 • Ministerieel besluit van 2 mei 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (S. 07.11.2013(externe link) )

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007(opent in nieuw venster) is de VDAB gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van de VDAB.

Syndicaal statuut

De personeelsleden van de VDAB vallen onder de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding valt onder het toepassingsgebied van het Sectorcomité XVIII en onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord.