Algemene contactgegevens

Adres

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Huis van het GO!

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 790 92 01

Bevoegdheden

  • organiseert het onderwijs in opdracht van de Vlaamse overheid
  • streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen, waarbij elke leerling als een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities wordt beschouwd, die zich intellectueel en creatief moet kunnen ontplooien
  • werkt aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen
  • heeft tot doel verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden te vormen
  • beheert om en bij de 700 scholen voor ongeveer 300.000 leerlingen en cursisten
  • staat in voor de administratieve (o.a. financiën, personeel, infrastructuur) en pedagogische dienstverlening naar de scholen en scholengroepen

Contactpersonen

Afgevaardigd bestuurder

Verdyck Raymonda