Gedaan met laden. U bevindt zich op: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse Openbare Instelling sui generis
  • organiseert het onderwijs in opdracht van de Vlaamse overheid
  • streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen, waarbij elke leerling als een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities wordt beschouwd, die zich intellectueel en creatief moet kunnen ontplooien
  • werkt aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen
  • heeft tot doel verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden te vormen
  • beheert om en bij de 700 scholen voor ongeveer 300.000 leerlingen en cursisten
  • staat in voor de administratieve (o.a. financiën, personeel, infrastructuur) en pedagogische dienstverlening naar de scholen en scholengroepen

Contactgegevens

E-mail
info@g-o.be
Telefoon
02 790 92 00
Fax
02 790 92 01
Adres

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Huis van het GO!

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Afgevaardigd bestuurder

Pelleriaux Koen

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Cnudde Katrien

Oprichting

Deze instelling werd aanvankelijk opgericht bij het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO). Op 1 april 1999 kreeg het een nieuwe naam en een volledig nieuwe structuur en bevoegdheidsverdeling door het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs (GO).

De instelling werd niet in de BBB-structuur opgenomen en staat nu bekend onder de naam GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1995 houdende organisatie van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor Gemeenschapsonderwijs en de regeling van de rechtspositie van het personeel (B.S. 04.08.1995)

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap beschikt over twee categorieën van personeel: enerzijds is er het personeel van de (onderwijs)instellingen dat over een eigen statuut beschikt en anderzijds is er het personeel van de administratieve diensten van het centrale niveau. Op deze webpagina wordt er enkel ingegaan op deze laatste categorie.

De personeelsleden van de administratieve diensten van het GO! vallen onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (ook wel 'het raamstatuut' genoemd). Daarnaast blijft ook het "Besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1995 houdende organisatie van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs en de regeling van de rechtspositie van het personeel" van toepassing voor de onderdelen die niet in strijd zijn met het raamstatuut.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 27.03.2006) gewijzigd bij Bijzonder decreet van 20 juni 2008 houdende vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (B.S. 12.08.2008)

Bijkomende of specifieke opdrachten

Binnen GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bestaan er functies die voorkomen op de lijst van bijkomende of specifieke opdrachten.

Syndicaal statuut

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.