Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P) is een controleorgaan van het federale parlement.

Het Comité P analyseert onder meer klachten over politiediensten, maar de klachtenbehandeling en bemiddeling bij klachten ligt in eerste instantie bij de diensten Interne Toezicht van de politiediensten zelf en bij de Algemene Inspectie.

Contactgegevens

Adres

Federaal parlement - Kamer van Volksvertegenwoordigers
Comité P - Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 286 28 11
Fax
02 286 28 99