De voornaamste opdrachten van de Administratie van de Thesaurie (de Schatkist) zijn:

  • de centralisatie en de boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten en de uitgaven van de federale Staat
  • het beheer van de Belgische schatkist
  • het beheer van de Deposito- en Consignatiekas
  • de studie en de opvolging van monetaire en financiële aangelegenheden, zowel op internationaal en Europees vlak als op binnenlands vlak (o.a. door vertegenwoordiging bij de Wereldbank en het IMF)
  • het beheer van de Koninklijke Munt van België (bestelling van de circulatiemunten, het design, de kwaliteitscontrole en de screening van valse muntstukken)
  • het toezicht op en de controle over de instellingen van openbaar nut en het beheer van de financiële participaties van de Staat in bepaalde instellingen.

U kunt ook bij de Thesaurie terecht voor informatie over slapende tegoeden, borgtochten, het UBO-register, het Garantiefonds, …

Contactgegevens