Gedaan met laden. U bevindt zich op: Federale Overheidsdienst Justitie

Federale Overheidsdienst Justitie

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie zorgt ervoor dat criminaliteit wordt vervolgd, conflicten worden beslecht en slachtoffers een schadevergoeding kunnen eisen. De FOD Justitie organiseert heel het gerechtelijk apparaat, meer bepaald de volgende soorten rechtbanken en hoven:

 • arbeidsrechtbanken, arbeidshoven
 • ondernemingsrechtbanken (vroeger 'rechtbanken van koophandel')
 • jeugdrechtbanken
 • vredegerechten, rechtbanken van eerste aanleg en hoven van beroep
 • politierechtbanken, correctionele rechtbanken, hof van assisen
 • Hof van Cassatie en Arbitragehof
 • militaire rechtbanken.

Naast de organisatie van het gerechtelijke apparaat, de toepassing van het strafrecht en het beheer van gevangenissen staat de FOD Justitie nog in voor:

 • het beheer van het Belgisch Staatsblad
 • de toepassing van het burgerlijk recht (naamsverandering, nationaliteit, internationale adoptie, ...)
 • het toekennen van adellijke titels
 • het bewaren van lijsten van beëdigde vertalers (rechtbank van eerste aanleg).

Contactgegevens

Telefoon
02 542 65 11
Adres

Federale Overheidsdienst Justitie

Waterloolaan 115, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster