Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienst inschrijving voertuigen

Dienst inschrijving voertuigen

De dienst DIV is een dienst van de directie Wegverkeer van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer.

Opdracht en bevoegdheid

 • Inschrijving van voertuigen zoals personenwagens, bussen, vrachtwagens, moto's, motorfietsen, bromfietsen, lichte vierwielers en aanhangwagens.
 • Beheer van inschrijvingsrepertorium, de gegevensbank van de ingeschreven voertuigen. Deze gegevensbank is nuttig voor de politie, FOD Financiën, verzekeringsmaatschappijen, ...
 • Strafrechtelijk vervolgen van wie niet in orde is met de reglementering op de inschrijvingen.

Waar zijn DIV-loketten?

Waarvoor kunt u terecht in de DIV-loketten?

 • Inschrijving van een nieuw of (Belgisch) tweedehands voertuig.
 • Verbetering van een inschrijvingsbewijs.
 • Schrapping van een nummerplaat.
 • Adreswijziging al dan niet met afgifte van een inschrijvingsbewijs.
 • Uitwissing van een voertuig mits voorlegging van het inschrijvingsbewijs.
 • Duplicaat inschrijvingsbewijs mits voorlegging van aanvraag en een origineel attest van verlies van het inschrijvingsbewijs, opgesteld door de politie.
 • Duplicaat van een beschadigde nummerplaat (eventueel in combinatie met een nieuwe inschrijving) mits voorlegging van de beschadigde nummerplaat.
 • Uittreksels uit het inschrijvingsrepertorium (voor zover toegelaten door privacy-wetgeving). op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Meer informatie?

Contactgegevens

Telefoon
02 277 30 50
Kantooruren
Maandag
8:30 - 12:00
Dinsdag
8:30 - 12:00
Woensdag
8:30 - 12:00
Donderdag
8:30 - 12:00
Vrijdag
8:30 - 12:00
Extra informatie

Toegang DIV-loket Brussel: Vooruitgangstraat 60 - 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)

Adressen van de DIV-loketten/'antennes' vindt u op de website van DIV. Op die website kunt u ook een afspraak maken voor aanvragen tot inschrijving of voor het afhalen van nummerplaten.

Adres

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Dienst inschrijving voertuigen

City Atrium

Vooruitgangstraat 56, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Arbeidsreglement