Algemene contactgegevens

Adres

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower

Kruidtuinlaan 50 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Op de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vindt u informatie over

  • het stelsel van de sociale zekerheid in ons land
  • rechten en plichten van de sociaal verzekerde
  • online aangiftes door ondernemingen in verband met de sociale zekerheid.

Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere

  • arbeidsongevallen
  • kinderbijslag
  • ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
  • werkloosheid en stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioenen)
  • pensioenen
  • uitkeringen voor gehandicapten.