Het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding is een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het Directoraat-generaal staat in voor het vastleggen van regels en normen voor gezondheids- en kwaliteitsaspecten van al de producten die in de verschillende stappen van de voedselketen voorkomen:

 • dieren:
  • dierengezondheid en bescherming tegen besmettelijke veeziekten
  • kwaliteit en veiligheid dierlijke producten
 • planten: bescherming tegen plantenziekten
 • voedingsmiddelen: normen voor eetwaren
 • dierenvoeders: productnormen voor de grondstoffen van dierenvoeding
 • pesticiden:
  • erkenning
  • certificaten
  • toelatingen voor proeven met niet erkende producten
 • meststoffen en bodemverbeterende middelen: toelating verlenen
 • Genetisch Gemodificeerde Organismen of GGO's: toelating voor proeven en commercialisering, gebruik in voeding en dierenvoeders

Het Directoraat-generaal is ook bevoegd voor:

 • cosmetica: normering van de producten en de proeven
 • tabak: bestrijding van tabaksgebruik, controle op de verbodsbepalingen op openbare plaatsen.

Contactgegevens

Adres

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding

Galileelaan 5 bus 2, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 524 97 97