Het diploma van arts (huisarts en arts-specialist) en tandarts moet niet meer 'provinciaal' geviseerd worden. Dit gebeurt op federaal niveau in Brussel, door de Dienst Erkenning Gezondheidszorgberoepen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Normaal gaat dat automatisch: (tand)artsen die afstuderen aan een Vlaamse universiteit en die over een rijksregisternummer beschikken en in België gedomicilieerd zijn, krijgen een definitief visumnummer aangetekend toegestuurd op hun domicilie.

Wie niet in het bezit is van een Belgisch rijksregisternummer of niet in België gedomicilieerd is, kan zich wenden tot deze dienst.

Coördinator voor de visa is mevrouw Joëlle Pieters.

Contactgegevens

Adres

Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5 bus 2, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

Routeplanner opent in nieuw venster