Het Directoraat-generaal Leefmilieu heeft volgende taken:

 • het geïntegreerde productbeleid:
  • aan welke milieucriteria moet een product voldoen om op de markt te worden gebracht.
  • beboeten van overtredingen van die normen
  • met het oog op de bescherming tegen geluidshinder, lucht-, water- en bodemverontreiniging en van niet-ioniserende stralingen - het verlenen van milieukeuren (ecolabel)
 • de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in uitvoering van de verbintenissen in het kader van het Kyoto-protocol
 • het beleid rond het op de markt brengen van nieuwe chemische producten
 • de inspectie van deze producten: commercialisering, erkenning en gebruik, conform de milieuwetgeving
 • het preventiebeleid rond de risico's die het gevolg zijn van niet-ioniserende stralingen (bv. gsm) en geluidsoverlast
 • de registratie van de doorvoer van afvalstoffen en de controle daarop conform de Europese reglementering (= de douaniers)
 • de coördinatie van het internationale milieubeleid
 • de bescherming van de Noordzee.

Contactgegevens

Adres

Directoraat-Generaal Leefmilieu
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5 bus 2, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 524 97 97