De federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’ is samen met de andere ombudsdiensten ‘Rechten van de patiënt’ opgericht in het kader van de wet betreffende de rechten van de patiënt.

Als u van oordeel bent dat één van uw patiëntenrechten niet gerespecteerd werd door een beroepsbeoefenaar uit de ambulante sector, die buiten een ziekenhuis werkzaam is (bv. een huisarts, een specialist in zijn privépraktijk, een zelfstandige verpleegster, een tandarts, een arts in een rusthuis, een gevangenisarts), dan kunt u terecht bij de federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’.

  • De ombudspersoon van de federale ombudsdienst bemiddelt tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar in de extramurale gezondheidszorg (buiten de ziekenhuizen), zonder hierbij een standpunt in te nemen.
  • Zijn tussenkomst is neutraal en onpartijdig.
  • Als bemiddeling niet tot het gewenste resultaat kan leiden, informeert de ombudspersoon over alternatieve instanties waar de patiënt terechtkan.

Voor klachten die een beroepsbeoefenaar in een ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, een initiatief van beschut wonen of een psychiatrisch verzorgingstehuis betreft, kunt u terecht bij de ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’ van het betrokken ziekenhuis of van het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg(opent in nieuw venster).

Contactgegevens

Adres

Federale Ombudsdienst Rechten van de patiënt
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5 bus 2, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 524 85 20