Het Bestuur Medische Expertise (Medex) is een federale instelling die valt onder de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Medex heeft een Medisch Centrum in elke provincie.

Opdrachten van Medex zijn het uitvoeren van medische expertises:

  • expertises in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • expertises met het oog op vroegtijdige pensionering
  • controles op afwezigheid wegens ziekte (federale ambtenaren)
  • geschiktheidsonderzoeken inzake, piloten en chauffeurs.

Medex betaalt ook medische onkosten terug in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Contactgegevens

Adres

Medex
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Eurostation II

Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Sint-Gillis, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 524 97 97
Fax
02 524 75 00
Openingsuren
Maandag
8:00 - 12:00 en 13:00 - 16:00
Dinsdag
8:00 - 12:00 en 13:00 - 16:00
Woensdag
8:00 - 12:00 en 13:00 - 16:00
Donderdag
8:00 - 12:00 en 13:00 - 16:00
Vrijdag
8:00 - 12:00 en 13:00 - 16:00