De Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft als opdracht:

  • voorbereiding, bevordering en uitvoering van het federale beleid inzake werkgelegenheid, regulering van de arbeidsmarkt, en werkloosheidsverzekering.

Deze directie bestaat uit drie afdelingen:

  • Afdeling van het algemeen werkgelegenheidsbeleid (arbeidstijd, herstructurering, werkloosheid, Sociale Maribel, betaald educatief verlof)
  • Afdeling van de studie van de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt (beroepsbevolking, internationaal werkgelegenheidsbeleid en immigratie)
  • Afdeling van het doelgroepenbeleid (gehandicapten, etnische discriminatie, jongeren en ouderen)

Algemene contactgegevens

Adres

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ernest Blerotstraat 1, 1070 Anderlecht, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Fax
02 233 48 60