Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement

Parlement

Het Vlaams Parlement vormt de wetgevende pijler van de Vlaamse Gemeenschap en belichaamt de democratie in Vlaanderen. Het Vlaams Parlement heeft een drieledige opdracht:

  • het keurt decreten goed, dat zijn Vlaamse wetten, algemene regels die voor alle Vlamingen gelden
  • het benoemt en controleert de Vlaamse Regering, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de decreten van het Vlaams Parlement
  • het keurt de begroting van de Vlaamse deelstaat goed, die de regering van financiële middelen voorziet voor het dagelijkse bestuur van de Vlaamse deelstaat.

Het Vlaams Parlement oefent zijn bevoegdheden uit voor de gemeenschaps- en gewestaangelegenheden.

Contactgegevens

Telefoon
02 552 11 11
Fax
02 552 11 22
Adres

Het Vlaams Parlement

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Voorzitter

Homans Liesbeth