De stafdienst Financiën en Ledenservice verzorgt het financieel beheer van het Vlaams Parlement en de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen én de Ledenservice. De stafdienst omvat volgende diensten:

  • Ledenservice staat in voor het administratief beheer van, inclusief vergoedingen, van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en biedt hen specifieke logistieke ondersteuning.
  • Dienst Financiën staat in voor het volledig financieel beheer (o.a. budgettering, boekhouding, jaarrekening en financiële rapportering) van het Vlaams Parlement en de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen.

Contactgegevens

Contactpersonen

Manager

Baele Lieven