Algemene contactgegevens

Adres

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 (bus 19), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Koning Albert II-laan 7, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Telefoon
1700
Fax
02 553 13 50

Bevoegdheden

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) staat in voor:

 • het reguleren van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, onder meer:
  • de technische regels (Technische Reglementen) opstellen die de netbeheerders moeten naleven bij het beheer van hun elektriciteits- en gasdistributienet
  • de goedkeuring van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams gewest en het vaststellen van de tariefmethodologie op basis waarvan deze tarieven moeten worden bepaald
 • toezicht houden op de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, onder meer:
  • de distributienetbeheerders aanwijzen en opvolgen of deze voldoen aan hun wettelijke verplichtingen
  • leveringsvergunningen toekennen aan leveranciers die in Vlaanderen elektriciteit en gas willen leveren via het distributienet en het opvolgen of de leveranciers van elektriciteit en aardgas die actief zijn in Vlaanderen zich houden aan de hen opgelegde wettelijke verplichtingen
 • monitoring van de markt (opmaak van statistieken, analyse hiervan,…)
 • adviseren aan de beleidsmakers over nodige of gewenste aanpassingen van de regelgeving ter zake
 • efficiënt informeren over de energiemarkt in het Vlaamse Gewest over:
  • de mogelijkheden van de vrijgemaakte energiemarkt
  • verhuizen van energie
  • aansluitingen
  • verbruik en meteropnames
  • de prijsonderdelen op de energiefactuur
  • ....
 • een online en telefonische leveranciersvergelijking (de V-TEST) aanbieden voor gezinnen en KMO's
 • online aanbieden van een Servicecheck (enkel voor gezinnen), Groencheck (voor gezinnen en KMO's) en Herkomstvergelijker (voor gezinnen en KMO's)
 • bemiddelen in en beslechten van geschillen van afnemers met hun netbeheerder over de niet naleving van wettelijke verplichtingen of de technische reglementen
 • groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong toekennen en beheren in een online databank

Contactpersonen

Algemeen directeur

Renier Pieterjan

Communicatieverantwoordelijke

Lauwaert Sofie