Algemene contactgegevens

Adres

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Overzeese Sociale Zekerheid

Victor Hortaplein 11, 1060 Sint-Gillis, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 509 30 19
Openingsuren
Maandag
8:00 - 16:00
Dinsdag
8:00 - 16:00
Woensdag
8:00 - 16:00
Donderdag
8:00 - 16:00
Vrijdag
8:00 - 16:00

Bevoegdheden

De dienst Overzeese Sociale Zekerheid of kortweg OSZ is een afdeling van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De OSZ beheert de sociale zekerheid van elke werknemer die buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland actief is.

De OSZ dekt de belangrijkste domeinen van de sociale zekerheid

  • pensioenen
  • ziekte-, invaliditeits- en zwangerschapsverlof
  • gezondheidszorgen
  • arbeidsongevallen
  • ongevallen in het privéleven.

Aansluiting bij de OSZ is facultatief (vrijwillig) en staat open voor iedereen die aan volgende voorwaarden voldoet:

  • tewerkgesteld zijn buiten de Europese Economische Ruimte en buiten Zwitserland
  • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland of wat uw nationaliteit ook is, tewerkgesteld zijn door de Belgische Staat, door de Gemeenschappen of Gewesten of door een onderneming met maatschappelijke zetel in België.

Andere criteria zoals nationaliteit, beroep of leeftijd spelen geen rol. Aansluiten bij de OSZ kan op individuele basis of via de werkgever.

Personen aangesloten bij de OSZ zijn NIET vrijgesteld van de Vlaamse zorgverzekering.