De federale regering heeft in samenwerking met de petroleumsector het Sociaal Verwarmingsfonds opgericht, dat tussenkomt in de betaling van de stookoliefactuur van personen met een laag inkomen.

Dit fonds valt onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Economie en wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming (huisbrandolie en bulk propaangas).

Algemene contactgegevens