Gedaan met laden. U bevindt zich op: College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Nederlandstalige leden van de Brusselse regering vormen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het zijn de ministers Elke Van den Brandt en Sven Gatz en de staatssecretaris Pascal Smet. De bevoegdheden worden onder de collegeleden verdeeld.

Vlaams minister Benjamin Dalle woont als Brussels lid van de Vlaamse Regering met raadgevende stem de vergaderingen van het College bij.

Het College:

  • is verantwoordelijk voor het beleid betreffende de gemeenschapsbevoegdheden onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid
  • benoemt en ontslaat de personeelsleden van zijn administratie en stelt hun administratief en geldelijk statuut vast
  • wordt bijgestaan door advieswerkgroepen, die bijdragen tot een kwalitatief beleid