Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemene Directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

Algemene Directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

Welzijn

De Algemene Directie bouwt mee aan een uitgebreid netwerk van algemene welzijnsvoorzieningen en voorzieningen voor specifieke doelgroepen zoals jeugd, ouderen en personen met een handicap. Hierbij gaat ruime aandacht naar vrijwilligerswerk en de opstart van nieuwe initiatieven en projecten.

Gezondheid

Als aanvulling op maatregelen van de federale en de Vlaamse overheid, ondersteunt en begeleidt de Algemene Directie nieuwe projecten en initiatieven, bv. in het kader van innovatieve gezondheidszorg, thuisgezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg. Het accent van de dienst ligt op preventieve en gezondheidsbevorderende acties. En uiteraard gaat ruime aandacht naar aids, drugs, kansarmoede en andere typisch grootstedelijke problemen.

Het Brussels Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO Brussel) is een netwerk van organisaties die samenwerken op het vlak van preventie en gezondheidsbevordering. Men kan bij het LOGO altijd terecht voor informatie over verschillende thema's en projecten. Het LOGO heeft lopende projecten rond tabakspreventie, gezonde voeding, ongevallen in het verkeer en in de privé-sfeer, borstkankerscreening, vaccinaties en middelengebruik

Gezin

De dienst Kind en Gezin stimuleert en ondersteunt projecten inzake opvang, preventieve zorg en buitenschoolse opvang voor alle kinderen.De directie besteedt extra zorg aan initiatieven voor kinderen van kansarmen en allochtonen, zieke kinderen, kinderen met een handicap.

Stedelijk beleid

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft als doelstelling de leefbaarheid in de stad te verhogen en de achterstelling van mensen en groepen tegen te gaan. De Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt daarvoor over middelen van het Stedenfonds. De Algemene Directie ondersteunt verschillende initiatieven die erop gericht zijn mensen via opleiding aan werk te helpen. Een aangepaste begeleiding en ondersteuning van risico-werkzoekenden is hierbij essentieel. Verder wordt gewerkt aan de integratie van etnisch-culturele minderheden om de participatie en emancipatie van Brusselaars van buitenlandse oorsprong in de Nederlandstalige gemeenschap te stimuleren en het harmonieus samenleven te bevorderen. Het inburgeringsbeleid is hierbij een bijzonder aandachtspunt.

Organisatiestructuur

Contactgegevens

Telefoon
02 563 03 73
Fax
02 563 04 49
Adres

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Algemene Directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Algemeen directeur

Broekaert Dirk

Arbeidsreglement