Algemene contactgegevens

Adres

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Routeplanner
Website
http://www.vlaamseombudsdienst.be
Email
klachten@vlaamseombudsdienst.be
Telefoon infolijn
1700
Fax
02 552 48 00

Contactpersonen

Vlaams ombudsman

Weekers Bart

Bevoegdheden

  • onderzoekt klachten over de handelingen en de werking van de Vlaamse overheidsdiensten en bemiddelt om te proberen de standpunten van de klager en de administratieve overheid met elkaar te verzoenen
  • verwijst klachten over federale overheidsdiensten of verzoeken om informatie zo gericht mogelijk door naar de bevoegde diensten, en volgt eventueel de doorverwezen klachten op
  • formuleert waar nodig voorstellen en aanbevelingen om de dienstverlening van de Vlaamse overheidsdiensten te verbeteren en brengt daarover verslag uit
  • ziet toe op de naleving van de deontologische code voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers op het gebied van dienstverlening aan de bevolking, en meldt ze aan de voorzitter van het Vlaams Parlement.

Daarnaast kan de Vlaamse Ombudsdienst:

  • meldingen van klokkenluiders onderzoeken en die klokkenluiders beschermen
  • als onafhankelijk controleorgaan toezien op de handhaving van de wetgeving inzake discriminatie op basis van de criteria 'geslacht, genderidentiteit en genderexpressie'.