Algemene contactgegevens

Adres

Vlaamse Ombudsdienst

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Telefoon
1700
Fax
02 552 48 00

Bevoegdheden

  • onderzoekt klachten over de handelingen en de werking van de Vlaamse overheidsdiensten en bemiddelt om te proberen de standpunten van de klager en de administratieve overheid met elkaar te verzoenen
  • verwijst andere klachten of verzoeken om informatie door naar de juiste dienst
  • formuleert waar nodig voorstellen en aanbevelingen om de dienstverlening van de Vlaamse overheidsdiensten te verbeteren en brengt daarover verslag uit
  • ziet toe op de naleving van de deontologische code voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers op het gebied van dienstverlening aan de bevolking, en meldt ze aan de voorzitter van het Vlaams Parlement.

Daarnaast kan de Vlaamse Ombudsdienst:

  • meldingen van klokkenluiders onderzoeken en die klokkenluiders beschermen
  • als onafhankelijk controleorgaan toezien op de handhaving van de wetgeving inzake discriminatie op basis van de criteria 'geslacht, genderidentiteit en genderexpressie'.

De Vlaamse Ombudsdienst heeft een Lokale Kamer en een Genderkamer:

  • Steden en gemeenten kunnen de Vlaamse Ombudsman aanstellen als hun lokale Ombudsman. Met klachten over de dienstverlening van Kortrijk, Pelt, Opwijk, Halle, Sint-Truiden en Kortenberg kunt al bij de Lokale Kamer van de Vlaamse Ombudsdienst terecht.
  • De Genderkamer geeft advies en zoekt samen met u naar een oplossing bij discriminatie omwille van uw ‘vrouw of man’-zijn, transgender-zijn of genderkwesties bij holebi's. En dat zowel in uw contacten met de overheid, als op uw werk, of privé bij bijvoorbeeld een sportclub, een huiseigenaar of horeca.

Contactpersonen

Vlaams ombudsman

Weekers Bart