Voorwaarden

Outplacementbegeleiding kan bestaan uit:

 • psychologische begeleiding
 • sollicitatietraining
 • analyse van de sterktes en zwaktes van de werknemer
 • administratieve hulp bij het invullen van papieren ...

Om recht te hebben op outplacement, moet u voldoen aan deze twee voorwaarden:

 • U bent niet ontslagen om een dringende reden.
 • U hebt een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken, wat ook uw leeftijd is.

Bedraagt uw opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding minder dan 30 weken? Dan hebt u alleen recht op outplacementbegeleiding als u:

 • in de privésector werkte
 • onvrijwillig ontslagen wordt (maar niet om dringende redenen)
 • minstens 45 jaar oud bent
 • minstens 1 jaar ononderbroken bij de betrokken werkgever gewerkt hebt
 • de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebt.

Als werknemer bent u verplicht om op het aanbod van outplacement in te gaan, anders kan u uw recht op een werkloosheidsuitkering verliezen.

Een werkgever kan ook op vrijwillige basis outplacement aanbieden aan ontslagen werknemers die jonger zijn dan 45 jaar. In dat geval bent u niet verplicht om op het aanbod in te gaan.

Procedure

De werkgever moet de outplacementbegeleiding aanbieden aan de ontslagen werknemers via een aangetekende brief. De werknemers hebben 1 maand de tijd om op dat aanbod in te gaan.

Als uw werkgever geen outplacementbegeleiding aangeboden heeft terwijl dat wel verplicht was, dan kunt u hem in gebreke stellen en aankloppen bij de RVA. U krijgt van de RVA dan een outplacementcheque. Met die cheque kunt u zich richten tot een outplacementbureau naar keuze om outplacement te volgen. De RVA betaalt dan het outplacementbureau.

Procedure bij collectief ontslag

In geval van collectief ontslag is de procedure anders. Uw werkgever moet dan een tewerkstellingscel oprichten. Via die tewerkstellingscel wordt u outplacementbegeleiding aangeboden.

Kost

De kosten van de outplacementbegeleiding worden betaald door de werkgever.