Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat is OverBruggen? OverBruggen

Wat is OverBruggen?

OverBruggen is een programma van de Vlaamse overheid om vaste en beweegbare bruggen in Vlaanderen versneld te renoveren, te vernieuwen of te moderniseren.

Het programma zet in op een snelle en efficiënte aanpak van verouderde bruggen, met de bedoeling ze toekomstbestendig, robuust en veilig te maken voor alle weggebruikers. Een modern organisatiemodel, een nauwe samenwerking met de private sector, innovatieve technieken én specifieke aandacht voor de totale levensduur van een brug staan daarbij centraal.

De eerste opdracht in OverBruggen is het vernieuwen van 49 vaste bruggen in slechte toestand, verspreid over Vlaanderen. De tweede opdracht is het vernieuwen en moderniseren van 17 beweegbare bruggen.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv coördineren samen deze opdrachten.

Het programma neemt een versnelling om bruggen over Vlaanderen te vernieuwen. OverBruggen steunt daarbij op 4 pijlers: tijd, veiligheid, innovatie en organisatie.

 • Stap 1

  Tijd

  OverBruggen omvat het inhalen van de bouwachterstand en het toekomstbestendig maken van de bruggen.

 • Stap 2

  Veiligheid

  Veilig en vlot voor alle weggebruikers. Het verbeteren van onveilige situaties voor iedereen. Het programma schenkt aandacht aan verkeersveiligheid met onder andere de inzet op bredere fietspaden en sociale veiligheid in onderdoorgangen.

 • Stap 3

  Innovatie

  Innovatie is een prioriteit bij het moderniseren en verduurzamen van bruggen. OverBruggen zet in op digitaliseringstechnieken, ruimtelijke vormgeving, maar ook op energiezuinigheid en duurzame materiaalkeuzes.

 • Stap 4

  Organisatie

  OverBruggen gaat voor een partnershipmodel met publieke en private partijen. Het overbrugt verschillende belangen door lokale en bovenlokale partijen samen te brengen.

Aanpak

In OverBruggen kiest de Vlaamse overheid voor een PPS (publiek-private samenwerking) van het type DBFM (Design-Build-Finance-Maintain).

Dat is een samenwerking tussen overheidsinstanties en een private partij waar afspraken worden gemaakt over financiering, ontwerp, bouw en onderhoud van het project. Er wordt per opdracht een consortium van private aannemers ​​​​​aangesteld met voldoende capaciteit om alle nieuwe bruggen te vernieuwen, renoveren of moderniseren.

Er zijn meerdere redenen waarom de Vlaamse overheid kiest voor een publiek-private samenwerking:

 • Grootschalige renovatieprojecten worden beter beheersbaar
 • Vlaamse overheid en aannemers kunnen expertise en capaciteit bundelen
 • Uitvoering van werken verloopt efficiënter en sneller

Financiering

De Vlaamse overheid volgt een plan van aanpak waarvoor deze legislatuur een bedrag van 1,6 miljard euro wordt uitgetrokken om te voorzien in renovatie, onderhoud en modernisering. Het gaat om een totaalinvestering van 300 miljoen euro. Zo voorziet het bedrag Vlaanderen in veilige infrastructuur.