Gedaan met laden. U bevindt zich op: Palliatief forfait - Toelage voor thuisverzorging

Palliatief forfait - Toelage voor thuisverzorging

Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten.

Voorwaarden

De palliatieve patiënt:

  • wilt thuis verzorgd worden en wilt tijdens de terminale fase thuis blijven.
  • lijdt aan een onomkeerbare aandoening met een beperkte levensverwachting.
  • heeft nood aan een permanente ondersteuning en toezicht, aan geneesmiddelen, hulpmiddelen en dagelijkse verzorging.
  • is niet opgenomen in een verzorgingsinstelling.

Procedure

  • De huisarts stuurt een aanvraagformulier naar de adviserend arts van het ziekenfonds. Het ziekenfonds moet dit formulier ontvangen voor de datum van overlijden.
  • Als de patiënt aan de voorwaarden voldoet, betaalt het ziekenfonds de tegemoetkoming uit onmiddellijk nadat de adviserend arts deze aanvraag heeft ontvangen.

Financieel voordeel

De eenmalige tegemoetkoming bedraagt 755,52 euro (2023).

Het forfait kan nog een tweede maal worden toegekend als de patiënt na afloop van de eerste dertig dagen nog steeds voldoet aan de voorwaarden.