Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten
 • De nieuwe warmtepompboiler moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder Fluvius toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
 • Raadpleeg alle voorwaarden (Europees productlabel, ...) op het Informatieblad 2020 ((opent in nieuw venster))of 2021 van Fluvius.
 • Vanaf 2021
  • moet de warmtepompboiler een regeling hebben om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen
  • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
  • kan deze premie aangevraagd worden voor woningen of wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest
   • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2020 ((opent in nieuw venster)) of 2021 van Fluvius.

U kunt de premie bij Fluvius

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

De premie per woning of wooneenheid bedraagt

 • met factuurdatum in 2020: 300 euro, maximaal 40% van de factuur.
 • met factuurdatum in 2021: 300 euro, maximaal 40% van de factuur.
 • met factuurdatum in 2021 + klant met 'uitsluitend nachttarief': 360 euro, maximaal 50% van de factuur.

Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers is het premiebedrag per wooneenheid hoger. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.per wooneenheid

 • met factuurdatum in 2020: 360 euro, maximaal 48% van de factuur.
 • met factuurdatum in 2021 (met of zonder 'uitsluitend nachttarief'): 360 euro, maximaal 50% van de factuur.

Uitzonderingen

 • De premie is enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepomp als de warmtepompboiler eerst geplaatst is.
  Vanaf 2021: wèl cumuleerbaar met premie voor warmtepomp als het gaat over een lucht-luchtwarmtepomp die eerst geplaatst werd.
 • De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een zonneboiler.