Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten
 • De nieuwe warmtepompboiler moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder Fluvius toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
 • Raadpleeg alle voorwaarden op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius (opent in nieuw venster).

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius (opent in nieuw venster).

U kunt de premie

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Fluvius.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

De premie bedraagt

 • met factuurdatum in 2019: 400 euro per woning of wooneenheid, en maximaal 40% van de factuur.
 • met factuurdatum in 2020: 300 euro per woning of wooneenheid, en maximaal 40% van de factuur.

Voor beschermde afnemers is het premiebedrag per wooneenheid 480 euro (met factuurdatum in 2019) of 360 euro (met factuurdatum in 2020), telkens ook maximaal 40% van de factuur. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Uitzonderingen

 • De premie is enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepomp als de warmtepompboiler eerst geplaatst is.
  Vanaf 2021: wel cumuleerbaar met premie voor warmtepomp als het gaat over een lucht-luchtwarmtepomp die eerst geplaatst werd.
 • De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een zonneboiler.